Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vyhlášky, zákony, usnesení

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2004,kterou se vyhlašuje část územního plánu obce Bošilec

26.01.2004

Vyhl. o místním poplatku ze psů č. 1 / 2020 27.01.2020
Vyhl. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstrňování komunálních odpadů č. 3/2019 01.01.2020
Vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 2 / 2020 27.01.2020
Vyhláška o veřejném pořádku a čistotě 01.01.2004
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o úhradě vodného ve dvousložkové formě 01.01.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2009  - požární řád obce Bošilec upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 sb, k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. 10.09.2009

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách